0212 465 44 23 (5 hat)

Genel Kurallar

Genel Kurallar

İş merkezleri gibi yerlerde toplu halde yaşamının, düzeni sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve bu kurallara yaşayanların uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyum; komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı, sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak aynı zamanda binamızın değerini de arttıracaktır.
Kat malikleri/Kiracılar birbirlerine karşı komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. Kat malikleri/Kiracılar gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve bu yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.
Yönetim tecrübemiz, Yönetim Planımız ve en önemlisi sizlerin ihtiyaçları dikkate alınarak daha temiz, daha güvenli ve daha iyi bir ortamda yaşamanızı sağlamak amacıyla bir yaşam rehberi hazırlanmıştır. Bu rehberde belirtilen kurallara uyulması halinde bu amacımıza ulaşabileceğimiz inancındayız.

Blok Girişleri ve Kat Koridorları:

Ofis önlerinde görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde eşyalarınızı bırakmayınız. Ofisinizin kapısının önünden itibaren ortak alanının başladığı ve bu alanın yönetim ve sorumluluğunun yönetimimizde olduğu unutulmamalı bu alana özel eşyalar bırakılmamalıdır.
Kapı önüne bırakılan/monte edilen/asılan tüm malzemeler atık malzeme olarak değerlendirilip, blok görevlileri tarafından toplanıp atılacaktır.
Blok sakinleri bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapamazlar.
Kapı önüne organik çöp (sebze meyve kabukları, yiyecek artıkları, küçük ambalaj vb.) bırakmayınız. Karton, kullanılmış eşya vs. gibi atıklarınızı kapı önüne bıraktığınızda alımı gün içinde temizlik personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
Blok ve ofis girişlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız.
Ofis giriş duvarlarınızı temiz tutunuz, ilan, tablo vb. asmayınız.
Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerimizin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların yönetime bildirilmesi gerekmektedir.
Yangın tüplerini kurcalamayınız, gerekmedikçe yerinden indirmeyiniz, boşaltmayınız.
Yangın ve servis merdivenlerinin ara geçiş kapı içlerine ( iki kapı arsına) eşya, kişisel malzeme vb. bırakmayınız. Bırakılması halinde atık malzeme olarak değerlendirilecek ve görevlileri tarafından toplanacaktır.
Temizlik görevlileri kapıcı değildir. İş tanımları yapılmış, belli bir programa göre görevlerini yapmakta ve denetlenmektedirler. Temizlik görevlilerinden özel iş talep etmeyiniz.

Blok İçi Onarımlar:

Kendi bağımsız bölümlerinde binanın ana taşıyıcı sistemine zarar vermemek ve dekorasyon el kitabındaki kurallara uyum suretiyle tadilat yapabilirler.
Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında yapının mimari görünümünü etkilesin etkilemesin hiçbir değişiklik yapamazlar.
Tüm tadilat ve tamiratlarda dekorasyon el kitabına uyulması zorunludur.

Çöpler:

Bağımsız bölümlerin kapı önlerinden sabahları 10:00 – 11:00 ve öğleden sonra 16:00 – 17:00 saatlerinde sadece karton ve şişe atıklar toplanacaktır. Bu saatler dışında bağımsız bölüm kapılarının önlerine kesinlikle çöp bırakılmaması, özellikle geceden çöplerin (şişe ve karton atık) kapı önüne bırakılmaması, blok içlerinin kokmaması ve çirkin bir görüntü olmaması açısından önem taşımaktadır.
Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak her katta bulunan çöp konteynırlarına atmalıdırlar. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında, koku ve kirliliğe neden olmaktadır.
Otopark bölgesine “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.
Ofislerden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler katmaliki/kiracı tarafından bloklarımızdan uzaklaştırılmalıdır.

Yeşil Alanlar:

Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri EGS Business Park peyzaj projesi esas alınmak üzere EGS Business Park Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek binaların genel görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilemez.
Site peyzajının değiştirilmesi, farklı ağaç ve bitki türü dikilmesi teklif edilmemelidir.
Evcil hayvan dışkıları peyzaja zarar vermektedir. Binalarımızda evcil hayvan beslenmesi ve yeşil alanlarda dolaştırılması yasaktır.
Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.
Bitki toprağında sulama sistemi bulunduğundan çimlerin üzerinde bisikletle dolaşılmamalı, araç park ederken çimlerin üzerinden geçilmemelidir.
Ortak bahçe alanlarına blok sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.
Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.
Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.
Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, şama asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb şeyler kurmak yasaktır.

Otoparklar:

Sitedeki trafiğin, otoparkların yönetimi EGS Business Park Yönetiminin sorumluluğundadır. Bu konuda alınacak kararlara ve kurallara uyma zorunluluğu vardır.
Otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir.
Araç içindeki çöp ve kül tablaları yerlere boşaltılmamalıdır.
Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri yapılmamalıdır.
Otoparklardaki araçların camlarının kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.
Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.
Ziyaretçi araçlarının park alanlarında sürekli park edilmesi konusunda güvenlik personeline baskı yapılmamalıdır.
Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.
Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.
Otoparklardan bloklara geçiş sağlayan ara yolların önüne park edilmemelidir.
Blok önlerinde bulunan yaya yoluna araç park edilmemelidir. Bu yollar (Trafik dubalarıyla kapatılan) sadece acil durumlarda (İtfaiye, ambulans vb.) kullanılmalıdır.
Ziyaretçi araçları mutlaka misafir otoparkına park ettirilmelidir.
Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.

Evcil Hayvanlar:

Bloklarımızda köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak yasaktır.
Peyzaj alanları içinde başıboş hayvanları beslemek uygun değildir. Bu nedenle blok sakinlerimiz tarafından site ortak alanına konulan yemler kaldırtacaktır.

Ziyaretçi Kuralları:

Ziyaretçi ve misafirler bağımsız bölüm sakininin teyit vermesi halinde siteye alınacaktır. Teyit ana girişte görevli güvenlik personeli tarafından İnterkom cihazı ile iletişim kurularak alınacaktır.
Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak ve siteye girmeleri hususunda bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.
Bağımsız bölüm satın alan veya kiracı olarak Siteye taşınan bağımsız bölüm sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ve Kurye Hizmetleri:

Ana girişte bulunan güvenlik personelinin site sakinlerine posta ve kurye ile gelen her türlü paket ve evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.
Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, sakinden teyit alınarak bağımsız bölüme gönderilecek ve PTT görevlisi kanalıyla yapılan tebligatlar hariç diğer teslimatlar ise ilgili dağıtım personeline eşlik edilerek blok girişlerindeki posta kutularına bırakılması sağlanacaktır.

Güvenlik İle İlgili Hususlar:

Güvenlik personeline emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.
Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.
Güvenlik personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
Bloklarda taşınmaların çakışmaması için taşınma halinde güvenlikten mutlaka randevu alınmalıdır.
Güvenlik personelinden, su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.
Gürültü gelen ofisler tam olarak tespit edildikten sonra aranması için güvenliğe bildirilmelidir.
Güvenlik personeli yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.
Bağımsız bölüm sakinlerinin ofislerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini, telefon numaralarını (ev ve cep) ve nüfus cüzdan fotokopilerini Güvenlik Departmanı’na vermeleri olumsuzlukların yaşanmaması açısından önemlidir
Taşınmalarda ortak alanlara verilecek hasarlar bağımsız bölüm sahibi veya taşıma firması tarafından karşılanacaktır.
Çatılara doğal afet ve yangın dışında kesinlikle çıkılmamalıdır.

Aidat Ödemeleri:

Bağımsız bölüm sakinlerinden aidatları her ayın 15 ine kadar tahsil edilir.
Aidatlar garanti bankasında bulunan 1175-6298908 IBAN :TR09 0006 2001 1750 0006 2989 08 nolu hesabımıza ödenebilir.
Gününde ödenmeyen aidat ve tüketim borçlarına kanunda öngörülen gecikme cezası (% 1,5) olarak uygulanacaktır.
2 aidatını ödemeyen kat sakinlerimize avukatımız aracılığı ile ihtar mektubu veya SMS gönderilmektedir ve sonrasında icra takibi yapılmaktadır.

BlokYönetimi İle İlgili Hususlar:

Bloklarımızda görevli personelden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
Tatil veya başka amaçlarla uzun süre ofislerinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin emniyet açısından gitmeden önce yönetimimize bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması tavsiye olunur.
Ortak kullanım alanlarındaki sorunlar Yönetimce giderilecektir.
EGS Business Park tabulunan bağımsız bölüm sakinlerine Yönetim olarak güvenlik, temizlik, bahçe işleri ve teknik işlerle ilgili hizmet verilecek, Yönetim olarak Yaşam Rehberindeki kurallara uyulması, yönetim personelinin siz Sayın Blok Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine olanak sağlayacaktır.
Blokları ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır.