0212 465 44 23 (5 hat)

Genel Kurul Erteleme

EGS BUSINESS PARK BİNA YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

 KARAR NO                : 2021-01                               

TOPLANTI TARİHİ   : 04.01.2021

TOPLANTI SAATİ     : 15:30

İLGİ                               :a)Bakırköy İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 11.11.2020 Tarih ve 11 sayılı kararı

                                         b)Yönetim Kurulumuzun 26.11.2020 tarih ve 2020/26 saylı kararı

                                         c)İçişleri Bakanlığı 27.11.2020 Tarih ve 19961 sayılı genelgesi

                                         d)İçişleri Bakanlığı 15.12.2020 tarihli 20856 sayılı Covit-19 Ek önlemler başlıklı duyurusu.

                                         e) Bakırköy İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 21.12.2020 Tarih ve 15  sayılı kararı

 Yönetim Kurulumuz, yukarıda yazılı tarih ve saatte Yönetim Ofisinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

        İlgi (a)’da kayıtlı Bakırköy İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre 01.01.2021 tarihine kadar genel kurulların    ertelendiğinin bildirilmesi üzerine, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası ve tescilli Yönetim Planımızda belirlenen Genel Kurul takvimi çerçevesinde Egs Business Park Kat Malikleri Olağan Genel Kurul toplantısının ilkinin 05.01.2021 günü saat 15:00’da kat Mülkiyeti Kanunun aradığı çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15.01.2021 günü saat 15:00’da yapılması ilgi (b)’ de kayıtlı 2020-26 sayı 26.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmişti. Koronavirüs hastalığının solunum yolu, cisim yüzeylerinden el teması vb. yollarla bulaşabileceği dikkate alınarak, insanların çok yakın mesafede bulunması ve toplu olarak bir araya gelmelerinde bulaşma riskinin artabileceği; ayrıca mevsimsel etkiler nedeni ile birlikte özellikle damlacık yoluyla bulaşan diğer solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı da göz önünde bulundurularak, apartman ve sitelerdeki kat malikleri kurul toplantıları, Bakırköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 12.11.2020 tarih ve E-32792742-000-4103 sayılı yazısı ile 01.01.2021 tarihine kadar ertelendiği ilgi (a)’da kayıtlı Bakırköy İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile ilan edilmiştir.

İlgi (c) ve ilgi (d)’ de kayıtlı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve önlemlere ilişkin duyurusu çerçevesinde ilgi (e)’de kayıtlı. Bakırköy Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi gereği 21.12.2020 tarih ve 15 sayılı kararı ile “apartman ve site kat malikler toplantılarını Ocak,  Şubat 2021 aylarını kapsayacak şekilde ertelenmesine” karar verilmiştir.

Anılan kanunun 28. Maddesi gereği karar Bakırköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 23.12.2020 tarih ve E-32792742-000-4727 sayılı yazısı ile bu karar ilan edilmiştir. Anılan Kanunun 282 ve devamı maddeleri gereği Hıfzıssıhha Kurul kararlarına uymamak cezai yaptırıma tabi tutulduğundan, Olağan Kat Malikleri Kurul Toplantısı kamu otoriteleri tarafından salgın hastalık (covit-19Pandemisi) nedeniyle ülkemizde Koronavirüs etkilerinin seyrine göre yeniden bir erteleme kararı olması durumunda tekrar gözden geçirilmek kayıt ve şartıyla Bloklarımız Olağan Genel Kurulu 1.Toplantısının 19.03.2021 günü saat 15:00’da yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde 2.Toplantısının 30.03.2021 günü saat 15:00’da yapılmasına,

Bu anlamda:

a)İş bu erteleme kararının Egs Business Park duyuru panosu ile internet sitesinde ilan edilmesine, mail adresi ve cep telefonu numaraları bulunan kat maliklerine mail ve SMS ile bildirilmesine,

b)Yeni Olağan Genel Kurul toplantı gün ve saatinin 634 sayılı KMK ve Yönetim Planımız hükümlerine aynen riayet edilerek ilgililere tebliğine, oy birliği ile karar verilmiştir.

    Ömer Egesel                                 Av. İsmail DAMAT                          Seyit  Mustafa CANOĞLU  

    Yön. Kr. Başkanı                         Yön. Kr. Üyesi                                 Yön. Kr. Üyesi