Blog

http://www.egsbusinesspark.com

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu

SAYIN EGS BUSİNESS PARK FİRMA YETKİLİLERİ,

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun madde 23′ünden dolayı sizleri denetlemekle yükümlüyüz.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE İŞVEREN 1 ÇALIŞANI DAHİ OLSA;

1 ) RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPTIRMAK,

2 ) ACİL DURUM PLANI YAPTIRMAK,

3 ) TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDIRMAK ZORUNDADIR.

 

“MADDE 23 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu; Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.

 

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.”

 

Mevcut durumunuzu Egs Business Park Bina Yönetimi adına denetim yapan ASTAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ yetkilileri ile paylaşmanızı rica ederiz.

 

Leave a Comment (0) ↓
http://www.egsbusinesspark.com