Blog

http://www.egsbusinesspark.com

Olağan Genel Kurul Davetiyesi

KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ

Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06.01.2020 Pazartesi günü saat 16:00 da B 1 Blok Bina Yönetim Ofisi’ nde yıllık olağan toplantısını yapacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 15.01.2020 Çarşamba günü saat 16:00 da B 1 Blok Bina Yönetim Ofisi’ nde yapılacaktır.
Toplantıya katılacak kat maliklerinin toplantıdan önce kimliklerini, malikin şirket olması durumunda şirketi temsile yetkili kişiyi gösterir imza sirküleri ve benzeri belgeleri ibraz etmeleri, şahsen katılmayan kat maliklerinin kendilerini yetki belgesi (vekalet) ile temsil ettirmeleri rica olunur.
ÖNEMLİ NOT
KAT MALİKLERİ, TOPLANTIDA KENDİLERİNİ, BİR VEKİL VASITASI İLE TEMSİL ETTİREBİLİRLER. VEKİLİN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLMASI ŞART DEĞİLDİR. VEKİL BU SIFATINI KENDİSİNE YETKİ VEREN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN NOTERDEN ONANMIŞ İMZASINI TAŞIYAN BİR BELGE İLE TEVSİK ETMEK ZORUNDADIR.

EGS BUSINESS PARK BİNA YÖNETİM KURULU

Leave a Comment (0) ↓
http://www.egsbusinesspark.com