Blog

http://www.egsbusinesspark.com

Genel Kurul Vekalet Örneği 2

Genel Kurul Vekalet Örneği 2

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

EGS BUSİNESSPARK’ ın …./…./…..tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında beni/bizi Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planın Kat Malikine tanıdığı tüm hakları kullanma yetkisi ile …………… ………….. …………… …… …………… ………… vekil olarak tayin ettim.

….Blok ….. nolu kat maliki

Adı Soyadı:
İmza

Ek …..Noterliği’nin ……tarih ve …..yevmiye numaralı İmza Sirküleri

Leave a Comment (0) ↓
http://www.egsbusinesspark.com