Blog

http://www.egsbusinesspark.com

Genel Kurul Vekalet Örneği 1

VEKALETNAME
EGS BUSİNESS PARK ……… BLOK KAT ………NO:………. numaralı gayrimenkul maliki olarak, EGS BUSİNESS PARK BLOKLARININ 06.01.2020 SAAT 16:00’da Bina yönetim ofisinde yapılacak olan yıllık olağan toplantısına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 15.01.2020 tarihinde saat 16:00’da yapılacak toplantıya ve hukuken devamı sayılan diğer toplantılara, genel kurul ve ortaklar kurulu, yönetim kurulu toplantılarına, katılmaya, bizi toplantılarda temsile, gündeme madde ekletmeye, oy kullanmaya, kararlar almaya, alınan kararları kabul veya redde, gerekirse itirazda bulunmaya, muhalefet şerhi yazdırmaya, bu hususta gerekli formaliteleri takip ve ikmale ve her türlü yazışmada bulunmaya ve bizi tam selahiyetle temsile münferiden ve ayrı ayrı mezun ve yetkili olmak üzere ………………………………………T.C. kimlik numaralı …………………………………’ ı vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN
…………………………………………..

TARİH :
İMZA :

Leave a Comment (0) ↓
http://www.egsbusinesspark.com